KURSER

VÅRA KURSER

Välkommen till en av våra kursdagar om EU:s dataskyddsförordning

 

EU:s dataskyddsreform innebär den största förändringen för företag, myndigheter och organisationer sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Nu dessutom med kännbara sanktionsavgifter för företag och förslag från svenska Dataskyddsutredningen om sanktionsavgifter för myndigheter om stora delar av regelverket inte följs. Vilka bestämmelser kommer att omfattas av detta?

 

Dataskyddsförordningen består av en ingress med 173 skäl och 99 artiklar på 88 sidor - vilket betyder ett synnerligen omfattande regelverk. Vilka delar av förordningen ska egentligen tillämpas direkt av enskilda, företag, myndigheter och Datainspektionen precis som om bestämmelserna hade funnits i svensk författning?

 

Till detta kommer en ny svensk kompletteringslagstiftning och ändringar i många författningar. Sverige har tillsatt flera olika utredningar för att anpassa svenska författningar till EU:s dataskyddsreform. Ett s.k. utredningskartotek kommer att delas ut för att man ska kunna se vilka lagar som kommer att ändras och vilka utredningar som är klara och vilka som pågår (inkl. datum m.m.).

Ni har nu mindre än ett år på er att anpassa er till de nya regelverken. Därefter ska er verksamhet vara uppdaterad på förordningens bestämmelser och den svenska kompletteringslagstiftningen.

 

Kurser & datum

DATUM, TIDER & ORTER

 

STOCKHOLM

Tisdagen den 13 februari 2018 för företag/organisationer

Torsdagen den 15 februari 2018, Fördjupningskurs: PuB-avtal

 

Torsdagen den 8 mars 2018 för myndigheter

 

Tisdagen den 10 april 2018 för myndigheter

Torsdagen den 12 april 2018 för företag/organisationer

 

Onsdagen den 18 april 2018, Fördjupningskurs: Lagliga grunder

Torsdagen den 19 april 2018 för vård & omsorg

 

Onsdagen den 16 maj 2018, Fördjupningskurs: PuB-avtal

Torsdagen den 17 maj 2018, Fördjupningskurs: Lagliga grunder

 

Onsdagen den 23 maj 2018 för myndigheter

Torsdagen den 24 maj 2018 för företag

 

MALMÖ

Tisdagen den 29 maj 2018 för myndigheter

Onsdagen den 30 maj 2018 för företag

 

GÖTEBORG

Måndagen den 23 april 2018 för myndigheter

Tisdagen den 24 april 2018 för företag

 

Klicka här för att läsa mer om kursdagen för myndigheter

Klicka här för att läsa mer om kursdagen för företag/organisationer

Klicka här för att läsa mer om kursdagen för vård & omsorg

Klicka här för att läsa mer om fördjupningskursen PuB-avtal etc.

Klicka här för att läsa mer om fördjupningskursen Lagliga grunder etc.

 

HÅLLTIDER

9.00–9.15 Registrering samt kaffe/te och smörgås

9.15 Kursstart

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Fortsättning

14.30–14.50 Kaffe/te och fika

14.50–16.45 Fortsättning

16.45 Kursdagen avslutas

 

AVGIFT

Avgiften är 7 400 kr (exkl. moms) inkluderande omfattande dokumentation, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Vid fler än två deltagare från samma företag/myndighet lämnas 20 % rabatt på kursavgiften.

Faktura på kursavgiften kommer att erhållas i samband med anmälan.

 

 

 

ÖVERGRIPANDE OM KURSERNA

För att kunna ge en samlad, systematisk och sammanfattande bild av vad dataskyddsförordningen kräver har vi bl.a. delat in det viktigaste i olika moduler med tydliga hänvisningar bl.a. till DSF, gjort jämförelsetabeller mellan personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen samt en särskild tabell mellan förordningens artiklar och skäl. Allt för att underlätta övergången till de nya regelverken.

Vid seminariet kommer kursledarna att berätta om de viktigaste nyheterna och förändringarna i den omfattande dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag och även förmedla andra viktiga bestämmelser i de nya regelverken.

 

Behandling av mallar, t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal, utredningskartotek, olika tabeller m.m. varvas med genomgång av regelverket på området. Även ett PM om förberedelser delas ut samt hur man praktiskt skulle kunna gå tillväga i olika steg diskuteras.

 

Kurserna är för er som i dag är eller kommer att bli verksamma hos personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden eller är personuppgiftsombud eller blir dataskyddsombud från den 25 maj 2018. Den är även för berörda jurister och advokater, IT-personal och övriga intresserade som berörs av personuppgifter eller hanterar dessa, se även respektive kursprogram då de har olika inriktningar.

 

Varmt välkommen på en kursdag där vi går igenom regelverken och konsekvenserna!

I Göteborg deltar även Sarah Arlebrink, stadsjurist i Göteborgs Stad på våra myndighetsdagar med att berätta om hur staden bl.a. har arbetat med förberedelserna inför att förordningen ska börja tillämpas.

För att se mer om respektive kursinnehåll, punkter ur programmet, utdrag ur jämförelsetabeller, vilka vi är m.m. – Välj det bifogade kursprogram som passar dig!

 

ANMÄLAN

Välkommen att anmäla dig via vårt bokningsformulär här på hemsidan.

Vid frågor, kontakta Sophia Geschwind, E-post: sg@kursijuridik.se,

telefon: 08-522 532 00

 

Kontakt

Advokatfirman Carler KFB AB

Org.nummer: 556641-0212

Telefon: +46 8 522 532 00

E-post: info@kursijuridik.se

 

Boka kurs

Kurser om EU:s

Dataskyddsförordning. Välkommen att

boka kurs här>

 

Copyright © 2016

All Rights Reserved

Design KreativWeb