KURSER

VÅRA KURSER

Kurser & datum

Välkommen till en av våra kursdagar om EU:s dataskyddsförordning.

 

Dataskyddsutredningens förslag till svenska kompletteringslagstiftning till förordningen har kommit till de nu aktuella kursdagarna. Utredningsförslaget kommer att presenteras under kursdagen.

 

Den allmänna dataskyddsförordningen består av en ingress med 173 skäl och 99 artiklar på 88 sidor, vilket innebär ett synnerligen omfattande regelverk. Att det är en EU-förordning innebär att den blir direkt gällande i Sverige och övriga EU-länder. Den kommer bl.a. att ersätta dagens personuppgiftslag.

 

När dataskyddsförordningen blir gällande den 25 maj 2018 innebär det den största förändringen för företag, myndigheter och organisationer inom dataskyddsområdet sedan personuppgiftslagen infördes 1998. Vidare finns i förordningen numera kännbara sanktionsavgifter om regelverket inte efterföljs. Ni har nu knappt ett år på er att anpassa er till det nya regelverket. Därefter ska er verksamhet vara uppdaterad på förordningens regler och den svenska kompletteringslagstiftningen.

DATUM, TIDER & ORTER

Tid och plats.

 

STOCKHOLM

27 september för myndigheter

28 september för företag/organisationer

 

7 november för myndigheter

8 november för företag/organisationer

9 november för vård & omsorg (Nyhet!)

 

4 december för myndigheter

5 december för företag/organisationer

6 december för vård & omsorg (Nyhet!)

 

MALMÖ

4 oktober för myndigheter

5 oktober för företag/organisationer

 

22 november för myndigheter

23 november för företag/organisationer

 

GÖTEBORG

17 oktober för företag/organisationer

18 oktober för myndigheter

 

29 november för företag/organisationer

30 november för myndigheter

 

Klicka här för att läsa mer om kursdagen för myndigheter

Klicka här för att läsa mer om kursdagen för företag/organisationer

Klicka här för att läsa mer om kursdagen för vård & omsorg

 

 

HÅLLTIDER

9.00–9.15 Registrering samt kaffe/te och smörgås.

9.15 Kursstart

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Fortsättning

14.30–14.50 Kaffe/te och fika.

14.50–16.45 Fortsättning

16.45 Kursdagen avslutas

 

 

AVGIFT

Avgiften är 7 400 kr (exkl. moms) inkluderande omfattande dokumentation, förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch.

Vid fler än två deltagare från samma företag/myndighet lämnas 20 % rabatt på kursavgiften.

Faktura på kursavgiften kommer att erhållas i samband med anmälan.

 

 

 

KURSINNEHÅLL

Vid seminariet kommer kursledarna att fokusera på de viktigaste nyheterna och förändringarna i den omfattande dataskyddsförordningen jämfört med dagens personuppgiftslag. Dataskyddsutredningens förslag till kompletteringslagstiftning kommer att presenteras.

 

Det blir ökade och inte helt lättillgängliga krav på att informera de registrerade om vilka uppgifter som behandlas om honom/henne. Ett förtydligat ansvar att i vissa fall radera uppgifter om individer och den viktiga nyheten ang. rätten att bli bortglömd under vissa förutsättningar kommer att behandlas.

 

Sverige har tillsatt flera olika utredningar för att anpassa svenska författningar till EU:s dataskyddsreform. En s.k. utredningskarta kommer att delas ut för att man ska kunna se vilka utredningar som berör er respektive verksamhet.

 

Kursen är för er som i dag är eller kommer att bli personuppgifts-

ansvariga, personuppgiftsbiträden eller personuppgiftsombud. Den är även för biträdande jurister, advokater, bolagsjurister och jurister vid myndigheter, medlemmar i ledningsgruppen i företag och övriga intresserade som berörs av personuppgifter.

 

Kursen ger 6,5 timmar till Advokatsamfundets årliga utbildningskrav om 18 timmar.

 

Kursen är praktiskt inriktad. Genomgång av mallar, t.ex. personuppgiftsbiträdesavtal, varvas med genomgång av regelverket på området. Även jämförelsetabeller mellan personuppgiftslagen och dataskyddsförordningen kommer att behandlas.

 

Punkter ur programmet bl.a.

 

•Förordningen blir tillämplig även på verksamheter etablerade utanför EU men som behandlar personuppgifter tillhörande konsumenter bosatta inom EU, allt i syfte att förhindra att reglerna kringgås genom utomlandsetablering.

•Översikt av regleringen av skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter i EU-rätten och internationell rätt.

•Dataskyddsförordningens materiella och territoriella tillämpningsområde.

•Den personuppgiftsansvariges ansvar och vilken roll ska personuppgiftsbiträden ha?

•Vilka principer för behandling av personuppgifter anger förordningen?

•Vad innebär laglig behandling av personuppgifter?

•Villkor för samtycke och hur är det med barns samtycke?

•Vad innebär ”särskilda kategorier” av personuppgifter?

•Vad ska informeras om, i vilka situationer och när?

•Vilka rättigheter har den registrerade?

•Vad innebär dataportabilitet?

•Vilka kännbara sanktioner blir det för de som inte följer regelverket, t.ex. 20 miljoner euro eller 4 % av årsomsättningen för de allvarligaste överträdelserna?

•Vilket handlingsutrymme har den svenska lagstiftaren och vad händer?

•Regelverket harmoniseras så att det blir enklare med gränsöverskridande registerhantering inom EU.

•Vilka förändringar blir det inom området IT-säkerhet?

•När ska organisationer som drabbas av en personuppgiftsincident anmäla detta till Datainspektionen respektive till de registrerade?

•Får svenska myndigheter behålla sina särskilda registerförfattningar?

•Kommer offentlighetsprincipen att få behållas i Sverige?

•Genomgång av mallar, jämförelsetabeller, tabell om artiklar och skäl samt utredningskarta.

•Hur kan man förbereda er verksamhet för det nya regelverket?

 

 

ANMÄLAN

Välkommen att anmäla dig via vårt bokningsformulär här på hemsidan.

Vid frågor, kontakta Sophia Geschwind, E-post: sg@kursijuridik.se,

telefon: 08-522 532 00

 

Kontakt

Advokatfirman Carler KFB AB

Org.nummer: 556641-0212

Telefon: +46 8 522 532 00

E-post: info@kursijuridik.se

 

Boka kurs

Kurser om EU:s

Dataskyddsförordning. Välkommen att

boka kurs här>

 

Copyright © 2016

All Rights Reserved

Design KreativWeb